Medfött diafragmabråck

Vi finns till för att sprida kunskap och vara ett stöd, för drabbade familjer och deras anhöriga likväl som till personal på de vårdinstanser som tar hand om patienter med diafragmabråck och deras anhöriga.

I medlemskapet hos oss, ingår också ett direkt inkluderande medlemskap i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Medlemskapet innebär att du får följa det vi gör för att synliggöra diagnosen och de prognoser som medföljer. Dessutom får du information om riksförbundet och deras aktiviteter.