Medlemskap

 

I medlemskapet ingår, utan extra kostnad, ett medlemskap i Riksförbundet sällsynta diagnoser.

För att söka medlemskap krävs två av dig genomförda bekräftade aktiviteter.

Ansökan om medlemskap genom att skicka ett mejl till medlem.cdhsverige@gmail.com med följande uppgifter;
Fetmarkerade uppgifter är tvingande så säkerställ att du anger dessa i din ansökan för att din ansökan skall kunna hanteras.

Förnamn och Efternamn
Adress

Postadress
och ort
Mobilnummer
E-postadress

Önskat medlemskap
Personnummer (ÅÅ-MM-DD)

Om du vill stödja föreningen genom ett Huvudmedlemskap inklusive Familjemedlemskap så addera, för varje person som familjemedlem, Förnamn och Efternamn inkl personnummer.

OBS!
Om medlemskap ska tecknas för fler personer i samma hushåll (med samma folkbokföringsadress)  så tecknas ett huvudmedlemskap med tillhörande familjemedlemskap.

Viktigt att fylla i uppgifterna så att varje medlem får korrekt och riktad information utifrån medlemskapet i föreningen. Huvudmedlemskapet står som betalningsskyldig för de medlemskap som tecknas. Det är oerhört viktigt att det anges aktuell kontaktinformation så att vi kan para ihop ert medlemskap (för huvud- och familjemedlemskapen) och därmed sända korrekt information till rätt mottagare.

Betalning för medlemskapet/n.
Detta sker enligt alternativ angivna nedan.
Betalningen för medlemskapet/n skall vara föreningen tillhanda den 31 december. Faktura för medlemskap skickas till huvudmedlemmen i oktober månad.

 

Kategori av medlemskap

Huvudmedlem:

Huvudmedlemskap kostar 150 kr per kalenderår.

Som Huvudmedlem är du född med diafragmabråck eller är nära anhörig* till person född med diafragmabråck.

Familjemedlem:

Familjemedlemskap kostar 50 kr per kalenderår.

Som familjemedlem är du folkbokförd på samma adress som huvudmedlemmen. Notera att dessa anges i ansökan för huvudmedlemskap genom förnamn och efternamn inklusive personnummer (de 6 första siffrorna), för att koppla ihop huvudmedlemskapet med familjemedlemmens medlemskap.

Stödjande Medlem:

Stödmedlemskap kostar 200 kr per kalenderår.

Notera att Stödjande Medlem innebär att du inte själv har, eller är nära anhörig till någon med den medfödda diagnosen. Du är likväl innerligt välkommen att stödja vår förening och ta del av den kunskap och erfarenhet som vi härigenom delar för enskild såväl som organisation i syfte att höja medvetenheten kring diagnosen och tillhörande prognos.

*nära anhörig räknas som syskon, barn eller föräldrar till någon med diafragmabråck.

 

Betalningsmöjligheter för medlemskapet

Inbetalning kan ske via:

Banköverföring -> Betalning sker till föreningens bankgironummer: 750-3550
Ange [FÖRNAMN EFTERNAMN] [MEDLEMSKAP] samt [FAKTURANUMMER]

Swish -> Swisha till 1234 822 284.
Vid betalning via Swish görs en betalning per ”huvudmedlem” alternativt ”Stödjande medlem”.
(Ange [FÖRNAMN EFTERNAMN] [MEDLEMSKAP] samt [FAKTURANUMMER])

Betalningsuppgifter för banköverföring och Swish skickas i ett svarsmeddelande via e-post till ansökan om medlemskap.