GDPR

Hantering av personuppgifter i en förening

Källa: Datainspektionen

Ändamålsbegränsning
Detta handlar om att ni bara ska samla in uppgifter för specifika ändamål och inte för att behandla uppgifterna senare för något annat.

CDH svarar:
Föreningens syfte är att skapa och behandla föreningens medlemsregister som endast innehåller kontaktuppgifter ifrån beställare (personer som önskar bli medlem i föreningen) för att säkerställa informationsflöde till dess medlemmar, i enlighet med föreningens stadgar och verksamhetsplan. 

Uppgiftsminimering
Ni ska bara ta in de uppgifter som verkligen är viktiga och relevanta för ändamålet.

CDH svarar:

Föreningen samlar endast in uppgifter om medlemmar, som krävs för att nå och kunna skicka information till medlemmar, om föreningen samt för medlemskapets förutsättningar genom ordinarie postgång samt e-post. All information som delges är relevant för ändamålet. 

Korrekthet
Uppgifterna ska stämma och uppdateras vid behov. Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.

CDH svarar:
Föreningens medlemsansvarige, med föreningens valde ordförandes yttersta ansvarstagande, ansvarar för att upprätthålla medlemsregistret uppdaterat. Medlem ges möjlighet att inför varje nytt medlemsår lämna uppgifter för att uppdatera kontaktuppgifter. Detta kommer också uppmanas genom hemsida och ges möjlighet att uppdateras närhelst under året. Medlemsansvarige uppdaterar å det snaraste. 

Lagringsminimering
Spara inte personuppgifterna längre tid än vad som behövs. 

CDH svarar:
Föreningen sparar endast personuppgifter, som endast är kontaktuppgifter till medlemmen så länge medlemmen är aktiv. Så snart utträde ur föreningen meddelats föreningen genom e-post, eller om medlem ej betalat den enligt stadgarna föreslagna årliga avgiften, skrivs medlemmen ut ur föreningen. Utträdet sker efter en påminnelse att betala avgiften, dock senast två månader efter sista inbetalningsdatum. Uppgifterna om medlemmen raderas därefter ur medlemsregistret.

 

GDPR 
Föreningen för medfött diafragmabråck

 

 1. Föreningen består av medlemmar och ett medlemsregister.
 2. Medlemsregistrets syfte och mål
 3. Behandling av personuppgifter 
 4. Information på föreningens sociala plattformar

 1. Medlem i Föreningen
  Som medlem i föreningen, Föreningen medfött diafragmabråck, godkänner medlem vid inträde att kontaktuppgifter såsom namn, adress samt e-postadress sammanställs och i hålls föreningens medlemsregister med ändamålsbegränsade syften, så länge medlemmen är aktiv. 
 2. Medlemsregistrets ändamålsbegränsade syfte
  Medlemsregistrets ändamålsbegränsande syfte är att säkerställa att medlemmar får möjlighet att ta del av den information som föreningen (via sociala medier och e-postutskick) använder för att sprida kunskap enligt föreningens stadgar, samt för att skicka ut information kring bl.a. inbetalning av den årliga medlemsavgift som ingår i medlemskapet.
 3. Medlems uppgift
  Medlemmars uppgifter är endast av sådan art att det kan återfinnas genom sökning i offentliga dokument, exempelvis, eniro.sehitta.se eller liknande. Samtliga uppgifter som sparas i medlemsregistret nyttjas enbart enligt ovan angivna punkter, 1 och 2. Ingen uppgift kommer delas med annan part.

   

Föreningens sociala plattformar

Föreningens hemsida
På föreningens hemsida kommer informationen ovan, punkt 1-3 att stå med och besökare kommer att få vetskap om att föreningen inte sparar någon information om besökare och att föreningen endast lagrar information för att kunna dela den information som anges i punkterna 1-3 och ingen medlemsuppgift kommer delas med annan part.