Föreningen

En patientförening för personer som föds med diafragmabråck och deras anhöriga.

 

Här finner ni information om föreningen och det arbete vi syftar till att utföra, till förmån för alla barn födda med medfött diafragmabråck och deras anhöriga, inom och bortom vårdinstanser.

Föreningen bildades i början av 2019 av föräldrar till barn med medfött diafragmabråck.

Föreningens styrelse 2020-2021

  • Evelina Rosén, ordförande
  • Natasja Dahlmann, vice ordförande
  • Esther Blanco, kassör
  • Elin Tamm, sekreterare
  • Ylva Ohlson, ordinarie ledamot
  • Emelie Karnevi, ordinarie ledamot
  • Naida Sabanovic, ordinarie ledamot

Årsmöten
Senaste årsmöte: våren 2020, pga pandemi digital sammankomst

Nästa årsmöte: 18 april, kl 18.30 2021,
digital sammankomst via länk.