Uppföljning

När man väl fått komma hem så inkluderas man i ett uppföljningsprogram.

Hur det ser ut beror på barnet och var ni bor.

  • Det ingår lungröntgen och funktionella tester för att följa lungornas utveckling.
  • Barnkirurgerna följer upp ärrbildningen och magens funktion.
  • Eventuellt får man uppföljning hos kardiologi för att se om blodtrycket är normalt i lilla kretsloppet och om hjärtat påverkats.
  • Utöver det finns det tillgång till dietist, neurolog, logoped (hjälp med att svälja och äta), sjukgymnast m.fl som är till för ert barn och för er.
  • Psykolog/Kurator finns också tillgängligt för att ge stöd och support. Ett gott råd är att ta emot hjälp för att må bra i denna turbulenta tid i era liv.

Det sker många kontroller till en början och sedan blir det större mellanrum allt eftersom barnet blir äldre. 

Uppföljningsprogrammen är relativt nya och om ditt barn inte följs upp, ta kontakt med vården för att bli inkluderad.