Vårdprocessen

Processen är naturligtvis individuellt framtagen och planerad för att på bästa sätt ta hand
om just ditt och ert barn.

Men det finns också en generell nationell process som följs av sjukvården. Vi har försökt återskapa, baserad på kunskap, erfarenhet och i samråd med sjukvårdspersonal främst på KS i Stockholm och på SUS i Lund, ta fram en vägledning.

Här finns information om och guider till sjukhusen i Lund (SUS Lund) och Stockholm (Nya Karolinska sjukhuset) som komplement till informationen här.